Bolaget

Team by the ocean

Vårt teamoch vår vision

Vi är IOWN Energy

Richard Larsson

VD

Hans Gunnervall

COO

Gustav Grumert

Projektchef

Paul Emilsson

Elnätschef

David Silverhamn

Affärsutvecklare

Jacob Nilsson

GIS-ingenjör

Simon Holm

Systemutvecklare

Rasmus Hultén

Projektutvecklare

Jesper Stensson

Projektutvecklare

Anton Dahlberg

Projektutvecklare

Hans-Christian Schulze

Transaktioner och finans

Julia Ryberg

Administratör