Landowner - IOWN Renewable Inc.

Får betar runt solkraftsanläggning

Markägaresamarbeta med oss

Tillsammans för en fossilfri framtid

Tillsammans utgör vi ett team som har mer än 30 års erfarenhet inom industrin för förnybar energi. Vår erfarenhet gör det möjligt för oss att täcka hela utvecklingens livscykel från screening/tidig utveckling, konstruktion, försäljning och förvaltning av tillgången.

Din investering

Din mark är en värdefull tillgång som du redan har gjort betydande investeringar i. Har du som markägare en önskan att realisera den högsta potentialen i din tillgång? Vi hjälper dig att förverkliga det.

Oavsett om du behöver hjälp med att utvärdera, genomföra eller skapa en plan kan IOWN vara din betrodda partner.

Vindkraftverk på svensk landsbyggd

Vi förverkligar idéer

Genom erfarenhet och utbildning har vi en bred förståelsen för alla steg i projektutvecklingens livscykel. Varje projekt är unikt och kommer med sina unika utmaningar. Tillsammans med dig kan vi överkomma dem.

Vår expertis. Din vision.

Vår prioritet är att samarbeta med dig. Vi kommer att utvärdera dina mål och behov och ge dig expertrådgivning om handlingsplan och partnerskap som är strategiskt mest meningsfullt för att förverkliga din långsiktiga vision. Vårt mervärde kommer i form av att söka och skapa lösningar på dina utmaningar så att vi kan nå dina mål tillsammans.

Är din mark idealisk för en solcellspark?

Solparker kräver minst 5 ha sammanhängande mark. Vi optimerar projektet så att så mycket mark som möjligt lämnas orörd.

Varje projekt är unikt med olika krav men följande kriterier måste vanligtvis uppfyllas för en solenergipark.

  • Markområde med god solinstrålning, såsom regioner i södra och västra Sverige.
  • Ett område på minst 5-10 hektar som kan upplåtas för 30+ år.
  • Ett område som inte är skyddat (som ett Natura2000-område)
  • Närhet till elinfrastruktur (130 kV-ledning)

Vi är intresserade av all mark, men framför allt områden som inte lätt kan användas för andra ändamål, som gamla soptippar och uttjänta torvmarker. Det är verkligen viktigt för oss att lämna markområdet och landskapet så orörda som möjligt. Vi strävar efter att säkerställa miljömässig hållbarhet och biologisk mångfald kring våra projekt.

Svensk solcellsanläggning

Vad du kan förvänta

Solpaneler monteras på marken med hjälp av en metallram som justerar vinkeln, så att panelerna fångar maximalt solljus. Den omgivande marken kan användas för betesdjur, såsom får eller jordbruksändamål för vilka solpanelerna kan ge lämplig skugga.

Den typiska livslängden för en solpark är 40 år och erbjuder markägare en långsiktig, hållbar och pålitlig inkomstkälla. Att hyra mark till en solcellspark är lönsamt.

Kontakta oss för att lära dig mer om samarbetsmöjligheter.