Tjänster - IOWN Renewable Inc.

Svenska landsbyggden

Tjänstervad vi erbjuder

Tjänster

Vår bakgrund.

IOWNs historia började i Sverige 2008, då grunden lades av Hans-Christian Schulze och Richard Larsson. Det lilla, drivna företaget hade ett enkelt mål; att hitta ett sätt att utveckla vindprojekt bättre och snabbare än någon annan. Och det är vad de gjorde. Rekordsnabbt etablerades en projektportfölj genom att identifiera nästan 700 potentiella turbinplatser. IOWN AB grundades när man valde att investera i producerande tillgångar i form av en del av en vindkraftspark från Eolus i Sverige. Investeringen lade grunden till den framtida expansionen. Det är naturligt för IOWN att söka sig till entreprenöriella och expansiva miljöer. Av det skälet valde man under 2014 att etablera sig på den på den amerikanska marknaden med fokus på Kalifornien.

Idag hjälper IOWN andra företag att nå sina koldioxidfria mål genom att tillhandahålla förnybar energi för deras verksamhet, idéer och innovationer från Skandinavien till USA och tillbaka. Genom att koppla samman projektutvecklingsexpertis och finansiering, med projekt för förnybar energi, bygger vårt team bron mellan markägarna, konsumenterna och investerarna.

Sunset in the desert

IOWN strävar efter att vara den självklara partnern i omvandlingen av samhället till hållbara energisystem. Framgångsrika projekt för förnybar energi ställer samma krav på genomförandet som alla andra storskaliga industriprojekt. Det är ett naturligt krav för att attrahera de ofta betydande investeringar som krävs för realisera de möjligheter vi tillsammans utvecklar.

Branscherfarenhet har gjort det möjligt för vårt team att navigera i det föränderliga landskapet och samtidigt möta de växande kraven bland investerare baserat på den ökade mognadsnivån på marknaden. Många ser den ökade kravbilden som en börda. Vi ser den utmaningen som sporrande och intressanta affärsmöjligheter.

Engineers at work near a windmill

Projektutveckling.

Utveckling har varit ryggraden i vår verksamhet i över 15 år. IOWN utvecklar projekt för förnybar energi från start till slut. Vi strävar efter att vara det ledande teamet inom utveckling, ingenjörskonst, upphandling, finansiering, konstruktion och försäljning av förnybara energitillgångar. Vi investerar i resurser, projekt, människor och idéer där vi tror att vi kan göra skillnad och där det finns en ömsesidig nytta för planeten, människorna och företagen. Vi investerar tid och utvecklingskapital i tre huvudsakliga specifika förnybara områden:

  • Vind
  • Solceller
  • Energilagring (hydro och batteri)
Solpaneler på en äng

Transaktionstjänster.

Vi täcker hela värdekedjan i transaktionen från optimering av projekttillgångar till slutlig kontraktsförhandling. Vi förstår de faktorer och omständigheter som är avgörande för investeringarna. Vi är den professionella partnern för en optimerad vinstprofil.

Vårt erfarna team finns här för dig.

Svensk sommaräng

För att brygga gapet och lyckas med en projektrealisering, måste man hantera projektutvecklingens osäkerheter och investerarnas krav på trygghet. Det är här vi kommer in.

Denna eftertraktade kompetens som våra medarbetare erhållit genom mångårig erfarenhet i energibranschen, gör det möjlig för oss att operera i hela värdekedjan.Vi är helt enkelt bron mellan markägare, utvecklare och investerare när vi säkerställer framgångsrika energiprojekt för en grön, välmående framtid.

IOWN teamet i arbete

Drift- och förvaltning.

Vi erbjuder ett komplett utbud av högkvalitativa förvaltnings- och supporttjänster. Det garanterar dig bekymmersfritt och säkert ägande och är en trygghet för markägare som har elproduktion på sin mark. Låt oss ta hand om de tekniska, kommersiella och förvaltningstjänsterna under hela den förnybara energianläggningens livslängd.

Vi strävar efter att tillhandahålla ett optimerat bekymmersfritt ägande av våra partners tillgångar, med målet att säkerställa optimerat kassaflöde och bästa avvägda livslängdsoptimering på anläggningen.

IOWN personal vid vindanläggning