Hållbarhet - IOWN

Får betar vid en solanläggning

HållbarhetMiljö och samhälle

Vi är människor som fokuserar på vår planet

Vi arbetar för att göra energibranschen hållbar genom att utveckla och investera i sol- och vindenergiprojekt och batterilagringssystem. Vi investerar i projekt, människor och idéer inom hållbarhetsområdet. I allt vi gör tar vi hand om planeten och dess invånare.

Miljön

Användningen av förnybar energi har flera fördelar för miljön - det minskar energisektorns utsläpp av växthusgaser och förbättrar klimatets tillstånd genom att bromsa uppvärmningen av jorden. Förnybar energi är viktig för att bygga en grön framtid utan utsläppsintensiva fossila bränslen.

Förnybar energi kommer inte som en uppoffring. Samma landyta kan t.ex nyttjas för både jordbruk och förnybar energi. Med det ständigt växande trycket på effektiv markanvändning strävar vi efter att planera våra projekt strategiskt där det finns en ömsesidig nytta för markägare och samhällen.

Sunset in the desert

Miljöfördelar med förnybar energi

Använder förnybara naturliga resurser
Mindre skada för planet och människorna
Minska globala CO2-utsläpp
Hållbar energi för familjer och företag

Social hållbarhet

Vår utveckling och förvaltning av förnybara energitillgångar sker i nära samarbete med lokala intressenter och samhällen. Vi utvecklar våra projekt med det gemensamma målet att bygga starkare och hälsosammare samhällen genom att erbjuda ett alternativ för ren energi. För oss är lokalt partnerskap avgörande, och vi inkluderar engagemang från intressenter i varje del av processen. Vi tror på och anser att samarbete är en förutsättning.

Våra projekt stödjer lokala ekonomier med långsiktig grön jobbtillväxt. Dessutom erbjuder vi en pålitlig intäktsström genom markupplåtelser till markägare. Vi strävar alltid efter att anlita lokala näringar. Det gör att alla kan dra nytta av det vi skapar.

Solpaneler vid svensk sommaräng

samhällsfördelar med förnybar energi

Långsiktig jobbtillväxt
Friskare samhälle (t.ex. bättre luftkvalitet)
Bättre infrastruktur
Prisvärd el
Boskap och vindkraftverk